Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Socrates Comenius - „Muzyka bijącym sercem kultury”

 

Projekt pt. „Music Is the Beating Heart of Culture” („Muzyka bijącym sercem kultury”) w ramach programu Socrates Comenius został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję Narodową i uzyskał dotację. Współpraca nad realizacją projektu ze szkołami z Islandii, Irlandii Północnej, Czech, Niemiec, Włoch i Turcji rozpoczyna się we wrześniu 2013, a zakończy się w lipcu 2015. Anglojęzyczny projekt zakłada poznawanie tradycji i kultury krajów partnerskich poprzez zabawę z muzyką. Uczniowie odwiedzą sześć krajów i będą  mieli sposobność komunikowania się  z rówieśnikami w języku angielskim.