Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych”  już we wrześniu  pracę rozpoczną  trzy grupy uczniowskie  w składzie dziesięcioosobowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów naszego gimnazjum oraz umiejętność zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami  o takim charakterze. Młodzież będzie pracować pod kierunkiem pani Agnieszki Wyrzykowskiej, Małgorzaty Jeziorskiej oraz pana Andrzeja Łuczka.