Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych”  już we wrześniu  pracę rozpoczną  trzy grupy uczniowskie  w składzie dziesięcioosobowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów naszego gimnazjum oraz umiejętność zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami  o takim charakterze. Młodzież będzie pracować pod kierunkiem pani Agnieszki Wyrzykowskiej, Małgorzaty Jeziorskiej oraz pana Andrzeja Łuczka.