Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Program „mPotęga”

Program „mPotęga" ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem. Organizatorem programu jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

W ramach programu „mPotega" przyznawane są granty na realizację projektów matematycznych. Z 292 wniosków dofinansowanie w tym roku szkolnym otrzymało 61 projektów, w tym projekt „Matematyczne wędrówki po Gminie Łęczyca" z Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Głównym działaniem zespołu projektowego „Gminomaniacy" jest zebranie informacji o gminie, opracowanie na ich podstawie zadań matematycznych oraz wydanie zbioru zadań, a także wykonanie gier planszowych o tematyce regionalnej. Członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przeprowadzą również warsztaty i konkursy matematyczne dla uczniów klas pierwszych oraz zorganizują wycieczki tematyczne.