Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Projekt "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

„Czysta energia inwestycją w przyszłość" – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologię.pl

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 25.180zł na realizację programu. Udział własny Gminy Łęczyca wynosi 4.800zł Całkowity koszt projektu 29.980zł. Termin realizacji projektu: do 30.06.2016r.


Planowane działania i zadania w ramach projektu obejmują:

 • Zakup pomocy dydaktycznych (palniki Bunsena na kartusze nabijane, model przestrzenny do budowy atomów według Bohra, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, energia odnawialna wody-wiatru-Słońca – model, film DVD – Odnawialne źródła energii
 • Wycieczki:
   1. Reaktor jądrowy „Maria” – Otwock, Muzeum Techniki i Przemysłu - Warszawa,
   2. Geotermia i termy - Uniejów,
   3. Kopalnia węgla brunatnego – Bełchatów, park wiatrowy – Góra Kamieńsk,
   4. Elektrownia wodna – Niedzica,
   5. Kotłownia na biomasę, panele słoneczne – Daszyna,
   6. Farma wiatrowa i fotowoltaiczna – Warszyce,
   7. Zakład produkcyjny APAREL – Topola Królewska,
   8. Panele słoneczne – Topola Królewska.

 

 • Warsztaty/zajęcia stacjonarne:
   1. „Jak Eko poznał Lansa",
   2. „Energia Ziemi",
   3. „Przejadamy energię".
   4. Powyższe warsztaty/zajęcia stacjonarne prowadzone są przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła" w Łodzi.
   5. Zajęcia prowadzone przez pracownika referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji Gminy Łęczyca o zasadzie działania kolektorów słonecznych oraz korzyściach ekonomicznych z ich zamontowania.

 

 • Konkursy:
   1. „Blaski i cienie OZE" – test wiedzy o alternatywnych źródłach energii dla uczniów klas I-III,
   2. „Sposoby oszczędzania energii" - konkurs plastyczny o sposobach oszczędzania energii przeznaczony dla uczniów klas I-III,
   3. „Jak OZE zmienił krajobraz wokół nas?" – konkurs fotograficzny polegający na przedstawieniu krajobrazu przeobrażonego w wyniku zastosowania alternatywnych źródeł energii przeznaczony dla uczniów klas I-III,
   4. „Miejsca warte zobaczenia" – konkurs fotograficzny przeznaczony dla uczniów klas I-III, miejsca atrakcyjne turystycznie, które odwiedzili uczniowie podczas realizacji programu,
   5. „Nasza Maria – życie i dorobek" – klasowy konkurs dla uczniów I-III polegający na wykonaniu plakatu informującego o niezwykłym dorobku Marii Skłodowskiej – Curie oraz wpływie jaki wywarła na rozwój energetyki jądrowej.

 

 • Inne działania:
   1. Pokaz doświadczeń chemicznych - reakcje egzo – endoenergetyczne,
   2. Udział uczniów w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce",
   3. Zorganizowanie konferencji „Jestem prosumentem",
   4. Wystawy prac konkursowych.

 

Działania zaproponowane w projekcie przyczynią się do ukształtowania świadomości ekologicznej, rozumianej jako wiedza, poglądy i wyobrażenia ludzi o środowisku przyrodniczym i jego ochronie.