Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szkoła z Klasą 2.0

Plan działania: Szkoła z klasą 2.0, edycja 2012/2013

„Szkoła z klasą 2.0” to program, który ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. W ciągu całego roku szkolnego 2012/2013 w ramach programu będziemy realizowali szereg zadań, które będą miały za zadanie pomóc rozwinąć umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Planujemy oprzeć nasze działania na zasadach bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, na uświadomieniu gimnazjalistom nie tylko korzyści wynikających z rozwoju technologii informacyjnej ale i zagrożeń, cyber przemocy, łamaniu praw autorskich itp. Poprzez udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” chcemy zwrócić uwagą na niewystarczające wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w naszym środowisku. Pragniemy nauczyć młodzież racjonalnego korzystania z Internetu. Ważne jest aby uczniowie wiedzieli co to Prawa Autorskie i nie wykorzystywali Internetu podczas odrabiania na zasadzie kopiuj – wklej. Ważnym motywem naszej działalności będzie zwiększenie zainteresowania tym co dzieje się w MCI, zaangażowanie uczniów w tworzeniu strony Międzyszkolnego Centrum Informacji.

Harmonogram działań:

1. Przystąpienie do Programu „Szkoła z klasą 2.0”
2. Spotkanie otwierające (31. 10. 2012).
3. Przeprowadzenie debat klasowych (do 30.11.2012).
4. Przeprowadzenie debaty szkolnej (do 10. 12.2012).
5. Spotkanie nauczycieli, podsumowanie debat i dopracowanie Kodeksu 2.0.
6. Założenie blogów (początek grudnia).
7. Zaprezentowanie programu „Szkoła z klasą 2.0” rodzicom podczas zebrania  lub poprzez wysłanie informacji o nim na e-dziennik.
8. Spotkania nauczycieli, koordynatora i dyrektora według potrzeby
9. Przeprowadzenie i opisanie Zadania TIK
10. Regularne umieszczanie informacji na stronie internetowej
11. Zaplanowanie projektów.
12. Realizacja projektów z wykorzystaniem narzędzi TIK
13. Prezentacja projektów – Festiwal 2.0
14. Spotkanie podsumowujące udział szkoły w programie.

7 punktów Kodeksu 2.0

1. Ucz i ucz się z TIK. Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni (giełda pomysłów, np. dwoje uczniów zostaje ‹oddelegowanych” do wyszukiwania i sprawdzania informacji w internecie)? Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, sprawdziany, testy, informacje umieszczane przez nauczycieli w internecie)? Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na sprawdzianach i egzaminach? 
 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów? Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji?
 3. Nie kradnij i nie daj się okraść. Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych źródeł do wykorzystania? Jak podawać autorowi źródła? Jak czytać i respektować informacje o pra¬wach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto korzystać z wolnych licencji i na czym one polegają? Gdzie można znaleźć otwarte zasoby edukacyjne?
 4. Komunikujmy się. Jak używać TIK do komunikacji w szkole i z rodzicami? Jak e-maile oraz portale społecznościwe mogą ułatwić kontakty między nauczycielami, uczniami i rodzicami? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do materiałów dodatkowych)? Czy używać SMS-ów w kontaktach nauczycieli z uczniami? Jaka powinna być strona internetowa szkoły (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w internecie (Qmam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? Co publiczne, a co prywatne – netykieta nowych czasów. 
 5. Komputery pod ręką. Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przed-mioty i wielu uczniów? Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie? 
 6. Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz, surfując po internecie? Jak korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach – jak to robić? Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad bezpieczeństwa? Strony, na które lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, ‹dziwne” organizacje) i zaproszenia do ubicia interesu – jak na to wszystko reagować? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami?
 7. Nauczcie tego dorosłych. W jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzinie TIK? Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?
Odpowiedzi na te pytania ułożą się w Kodeks 2.0,  czyli opis polskiej szkoły nowych czasów.
 

REALIZACJA ZADAŃ

  1. "Bądź  bezpieczny w sieci" - cykl lekcji w klasach drugich wg scenariusza CEO "w sieci"
  2. "Ucz się i ucz  z TIK" prezentacje na temat bezpieczeństwa w internecie. Poznanie programu PREZI: Sandra Szczęsna,  Angelika Łuczak   http://prezi.com/b5v1sikkocuf/untitled-prezi/Nina Stasiak http://prezi.com/s7scexlgcylz/