Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin, zgodnie, z którym uczniowie tworzą roczny plan pracy. Jest on rokrocznie przez nich analizowany i zmieniany. Każdy przedstawiciel ma przydzielone zadanie, z którego musi się jak najlepiej wywiązać. W myśl regulaminu Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie, ale jego reprezentację stanowi Zarząd składający się z 18 przedstawicieli poszczególnych klas. Zostali oni wybrani w demokratycznych, tajnych wyborach.

Wszelkie działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski są inicjowane i przeprowadzane przez samych uczniów. Opiekun wspomaga ich tylko doradztwem i fachową wiedzą. Samorząd Uczniowski ma głos decydujący w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. To oni właśnie, sugerując się opiniami uczniów zajmują się organizowaniem imprez, uroczystości szkolnych oraz dyskotek. Samorząd wspomaga nauczycieli, pełniąc dyżury na korytarzach, przeciwdziałając agresji i niszczeniu mienia szkoły. Samorząd przygotowuje również gazetkę, która zawiera nie tylko niezbędne informacje dla uczniów, ale wprowadza także swym wyglądem w istniejącą porę roku czy też nadchodzące święta.

 

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

Przewodnicząca: Lidia Majda
Zastępca przewodniczącej: Anna Grzelak
Sekretarz: Aleksandra Bartczak

Opiekun SU: Anna Wypych Wilińska