Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Trzyletnie wskaźniki EWD

Zarówno z części humanistycznej jak i z części matematyczno – przyrodniczej elipsy opisujące szkołę znajdują się w ćwiartce o nazwie "szkoła sukcesu" - czyli szkoła o wysokich wynikach egzaminu i wysokiej efektywności nauczania.