Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Ogłoszenie

Organizujemy konkurs literacki na temat: „Dlaczego prawo zabrania sprzedaży alkoholu nieletnim?”. Na Wasze prace czekamy do 30 września 2013 roku. Forma literacka dowolna. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidujemy atrakcyjne nagrody.

 Nauczyciele poloniści