Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Paleniu i piciu powiedzieliśmy NIE

Edukacja dotycząca uzależnień staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego. Dlatego też socjalizacja od najmłodszych lat jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawiska, jakimi jest palenie tytoniu, picie alkoholu czy używanie narkotyków i dopalaczy.

Wychodząc z takiego założenia, postanowiliśmy zaprosić do naszej szkoły aktorki Teatru „Moralitet” z Krakowa, które w przygotowanym widowisku poruszyły temat wartości życia i zdrowia. Fabuła spektaklu ukierunkowana była na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodych ludzi, takim jak: alkohol, nikotyna, dopalacze i narkotyki. Tytułowa „Siódma pieczęć” z Apokalipsy św. Jana, to metamorfoza walki dobra ze złem. A kto zwycięsko wyjdzie z tej gry…? Wierzymy, że właściwa odpowiedź nasuwa się sama.

Nieprzypadkowo też spektakl o charakterze edukacyjno – profilaktycznym został zaproponowany naszym uczniom tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Zbliżające się wakacje to czas, w którym czujemy większy luz i swobodę, zaczynamy poszukiwać przygód i zwalniamy „hamulec” bezpieczeństwa. Dlatego taką tematyką zwracamy uwagę na zagrożenia czyhające na młodego człowieka właśnie tuż przed wakacjami.

Uzupełnieniem działań profilaktycznych było też spotkanie zorganizowane dla rodziców ze st. sierż. Joanną Andrzejczak z KPP w Łęczycy, która w swoim wystąpieniu poruszyła tematykę zagrożeń narkotykami i środkami psychoaktywnymi. Rodzicom została zaprezentowana walizka edukacyjna wraz z akcesoriami (przykładowe dopalacze, narkotyki, schowki, itp.). Ponadto zasygnalizowana została potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa i czujności rodziców nad dziećmi podczas wakacji. Pani sierżant zwróciła również uwagę na procedury związane z odpowiedzialnością karną nieletnich. Należy w tym miejscu nadmienić, że podjęte do tej pory działania nie kończą się, są i będą prowadzone na bieżąco i w miarę potrzeb.  (AŁ)