Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Lekcja biologii inaczej

W tym roku szkolnym dwukrotnie w naszej szkole gościł kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pan Piotr Jabłoński, który w ciekawy sposób przybliżył nam walory i zagrożenia PRADOLINY WARSZAWSKO – BERLIŃSKIEJ.

Poznaliśmy zagrożenia pradoliny dotyczące przyrody nieożywionej i ożywionej, np. stosowanie nawozów sztucznych, soli kamiennej, pestycydów, osuszanie terenów czy wylewanie ścieków. Nasza swoista przyroda jest narażona na wiele czynników ze strony człowieka, ale podejmowane są również kroki dotyczące ochrony środowiska.

Ponadto poznaliśmy różne formy ochrony czynnej i biernej. Przy okazji wzbogaciliśmy swoją wiedzę o gatunki roślin i zwierząt występujące w naszych okolicach. Pozorna monotonia pradoliny miejscami przełamana jest zadrzewieniami, starorzeczami i oczkami wodnymi porośniętymi roślinnością szuwarową oraz kępami wierzb. Dzięki charakterystycznemu ukształtowaniu terenu można łatwo obserwować ciekawe ptaki, m.in. żurawie, błotniaki łąkowe, kropiatki, podróżniczki, czajki i ssaki, np. daniele, sarny, dziki. Odnotowano tu występowanie 7 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i 28 gatunków Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Ochrona pradoliny pokrywa się w dużej części z Obszarem Natura 2000.

BK