Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Karaoke z mieszkańcami DPS

To już niemal tradycja, że początek lata staje się dogodną okazją do tego, by spotkać się z mieszkańcami DPS w Łęczycy i podsumować współpracę, wynikającą z kalendarza roku szkolnego 2016/17.

Tegoroczne czerwcowe spotkanie przybrało nieco inną formę, niż w poprzednich latach. Pracownicy DPS, pod kierunkiem p. M. Andrzejczak, przygotowali swoich podopiecznych do wspólnego śpiewania z naszymi uczniami utworów znanych i lubianych. Po wspólnym karaoke dziewczęta, reprezentujące szkolny zespół „Pierożki”, zaprezentowały się z krótkim występem wokalno – instrumentalnym. Wielu podopiecznych z zaciekawieniem obserwowało, a także czynnie uczestniczyło we wspólnym śpiewaniu, zapominając chociaż na chwilę o trudach dnia codziennego.

Opiekun Szkolnego Klubiku „Razem na rzecz innych”, p. A. Łuczak, stwierdza, że takie spotkania integracyjne to ważne doświadczenie dla każdego z uczestników (zarówno mieszkańców DPS, jak i naszych uczniów), które przeważnie na dłużej zostaje w pamięci. Warto także dodać, że tegoroczna współpraca z DPS została rozszerzona o dodatkowe spotkania z mieszkańcami placówki, które organizowała i prowadziła wraz ze swoimi uczniami p. W. Łuczak. Mamy nadzieję, że ci, którzy zarazili się działaniami na „…rzecz innych”, będą w kolejnych latach ubarwiać spotkania mieszkańcom i pracownikom DPS w Łęczycy.