Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wakacje to czas, kiedy szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na nasze bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży.

Młody człowiek, mając do dyspozycji dużą ilością czasu wolnego, często zapomina o bezpieczeństwie i zaczyna eksperymentować na różne dogodne dla siebie sposoby. A przecież wystarczy chwila nieuwagi czy chęć zaimponowania innym, żeby zagrozić swojemu życiu lub zdrowiu. Dlatego, by przestrzec przed zagrożeniami czyhającymi na młodego człowieka we współczesnym świecie, zwróciliśmy się z prośbą do KPP w Łęczycy o przeprowadzenie krótkiego spotkania na temat bezpiecznych wakacji i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Tego typu spotkania odbywają się już od kilku lat (tuż przed rozpoczęciem wakacji) i są dobrą praktyką, a jednocześnie uzupełnieniem działań Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „DOPALACZOM MÓWIMY STOP – WYBIERAMY ZDROWIE” – dodaje szkolny koordynator p. A. Łuczak. Cykliczność spotkań sprawiła, że wszystkie roczniki przez blisko trzy lata miały możliwość uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami KPP w Łęczycy (zarówno z asp. p. A. Bierzyńską oraz komendantem p. A. Pęczakiem).

Mamy nadzieję, że przekazane uczniom wiadomości, wskazówki i rady będą sygnałem do tego, by zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami swoich zachowań.