Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Julia Chwiałkowska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „MOJE MIEJSCE PRACY”

Julia Chwiałkowska ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „MOJE MIEJSCE PRACY”.

Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień, takich jak: korzystanie z kapitału osobistego (edukacja jako inwestycja w siebie), planowanie budżetu oraz zagrożenia i korzyści wynikające z różnych form oszczędzania i inwestowania.

Z licznej grupy uczestników konkursu wyłoniono 20 najlepszych, którzy uzyskali najwyższy wynik w najkrótszym czasie. Wśród nich znalazła się uczennica klasy 3b – Julia Chwiałkowska. Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie była p. Agnieszka Wyrzykowska.

Gratulujemy!