Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gimnazjaliści z Miłoszówki w laboratoriach Politechniki Łódzkiej

1 grudnia 2016 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielką chemii panią Magdaleną Jasiaczek oraz panią Katarzyną Bednarek wzięli udział w wycieczce do największego i niezwykle innowacyjnego budynku Politechniki Łódzkiej o nazwie „LabFactor”.

Duma i chluba Politechniki Łódzkiej powstała z myślą o rozpowszechnianiu nowoczesnej myśli technologicznej wśród studentów uczęszczających na Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Nowy budynek może poszczycić się 19 nowoczesnymi laboratoriami, w których przyszli inżynierowie przeprowadzają badania z zakresu takich nauk ścisłych, jak nanotechnologia, energia wodorowa, bezpieczeństwo procesów przemysłowych czy fotochemia stosowana.

Te i wiele innych atrakcji mieli okazję obejrzeć uczniowie naszego gimnazjum, których oprowadzał pan dr inż. Jarosław Sowiński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz adiunkt na uczelni. Obecność osoby odznaczającej się ogromną wiedzą z dziedziny chemii przyczyniła się do większego zainteresowania naszych uczniów problematyką inżynierii procesowej, a tym samym do lepszego zrozumienia przez nich trudnych zagadnień poruszanych przez pana doktora.

Uczniowie podczas spotkania mogli dowiedzieć się wiele na temat tzw. inżynierii procesowej, czyli procesów przetwarzania, w trakcie których następuje zmiana składu chemicznego, masy bądź energii. Zapoznali się z licznymi pojęciami z zakresu tej dziedziny wiedzy (emulsja, flotacja, transport pneumatyczny) oraz mogli obejrzeć wiele urządzeń i sprzętów (kolumna rektyfikacyjna, panel fotowoltaiczny) wykorzystywanych w codziennej pracy naukowców oraz studentów Politechniki Łódzkiej.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie Miłoszówki mieli okazję uczestniczyć w pokazach rozdziału mieszanin przeprowadzanych pod czujnym okiem pana doktora w pomieszczeniu o nazwie laboratorium zaawansowanych technik rozdzielania. Doświadczenia były ciekawym punktem całego programu zwiedzania i niewątpliwie przykuły uwagę wszystkich uczestników wycieczki. Najwymowniejszym dowodem była wzmożona aktywność naszych uczniów, którzy pomagali panu doktorowi w pokazie. Na koniec zajęć najbardziej aktywni i zainteresowani poruszaną tematyką uczniowie otrzymali drobne upominki.

Wycieczka była niezwykle udana, gdyż przyczyniła się do poszerzenia naszej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Dodatkowo dała możliwość obejrzenia wielu eksperymentów chemicznych, których wykonanie jest niemożliwe podczas 45 – minutowych zajęć lekcyjnych.

mjch