Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Mała ojczyzna w rękach młodzieży

Uczennice Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej – Julia Rodak z Łęczycy i Kinga Witaszak z Grabowa biorą udział w XXIII edycji „Sejmu Dzieci i Młodzieży”.

Temat tegorocznego zadania mówi o przestrzeni publicznej jako miejscu wolnym od systemów propagujących systemy totalitarne i kładzie nacisk na lokalnych bohaterów w tejże przestrzeni. W związku z tym uczennice proponują, aby jedna z ulic w Grabowie nosiła imię Marii Ginter, urodzonej w Smolicach (gm. Grabów) w... 1922 roku, polskiej pisarce, malarce, rzeźbiarce, podróżniczce, żołnierce, uczestniczce Powstania Warszawskiego, działaczce ZWZ i AK.
Aby uzyskać mandaty poselskie musiały wykonać szereg zadań. Zaczęły od rozmowy z Wójtem Gminy Grabów – panem Tomaszem Pietrzakiem, rozmawiały o obiektach na terenie naszej gminy, których nazwa nawiązuje do komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Okazało się, że w Grabowie znajduje się ulica 40-lecia PRL-u, której nazwę należało zmienić. Uzyskały informację, że zostały podjęte już działania w tej sprawie. Zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami tejże ulicy, którzy zaproponowali nową nazwę ulicy – Osiedlową. Na sesji rady Gminy Grabów, która odbyła się 30 marca, została ostatecznie zatwierdzona uchwała o zmianie nazwy tej ulicy.
Przedstawiły inicjatywę, nazwania łącznika między Placem Tadeusza Kościuszki a ulicą Ogrodową w Grabowie imieniem bohaterki – Marii Ginter. Pan Wójt powiedział, że jesteśmy pierwsze z takim pomysłem i że jest to bardzo ciekawa inicjatywa.
Kolejnym działaniem, było nakręcenie filmu biograficznego o pani Marii. Udały się więc do jej rodzinnych Smolic, gdzie nagrały film. https://www.youtube.com/watch?v=yxIuvdUzDBU
Zorganizowały spotkanie z lokalną młodzieżą z grabowskiego gimnazjum, gdzie przybliżyły uczniom postać Marii Ginter. Po zakończeniu spotkania z rówieśnikami, udały się na spotkanie z sołtysem Grabowa Osady – panem Mirosławem Ryśkiewiczem. Sołtys powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i warto byłoby go doprowadzić do finału. Po spotkaniu z sołtysem udały się do biblioteki publicznej w Grabowie, gdzie zawiesiły plakat biograficzny oraz pozostawiły ulotki o pani Marii.
Funpage na facebooku: https://www.facebook.com/Julia-Rodak-i-Kinga-Witaszak-posł…/
Jednym z zadań jest ankieta, która pomoże Julii i Kindze zweryfikować świadomość społeczeństwa na temat kobiety renesansu, jaką była Maria Ginter. Dlatego gorąco zachęcamy w swoim oraz w ich imieniu do udzielenia na nią odpowiedzi. https://www.survio.com/survey/d/E9S3A9I5Z8M5S5K1M

Kinga Witaszak, kl. IID