Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Maria Turkowska zachwyciła jury konkursu „Pięknie być człowiekiem”. Janek Zaborowski drugi

Marysia Turkowska, uczennica klasy IIB Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej, w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości przystąpiła do rywalizacji w konkursie recytatorskim im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” oraz fragmentem prozy z „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

19 kwietnia 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy, w trakcie przesłuchań do XL edycji konkursu recytatorskiego, swoją interpretacją wybranych tekstów odnoszących się do potrzeby wolności, opiewających poświęcenie i zaangażowanie narodu zawojowała profesjonalne jury, zajmując I miejsce na etapie powiatowym wspomnianego konkursu, a tym samym zakwalifikowała się do XL finału „Pięknie być człowiekiem”, który będzie miał miejsce w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku 26 maja 2018 roku.

Marysia pracowała pod okiem nauczycielki języka polskiego - Barbary Doniak. A przygotowywany przez polonistkę Agnieszkę Modlińską Jan Zaborowski z klasy IIF zajął drugą lokatę i tym samym będzie towarzyszył swej koleżance i jednocześnie rywalizował z nią w Płocku.