Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Młode Posłanki z Topoli Królewskiej będą reprezentować powiat łęczycki podczas XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

30 kwietnia br. zostały opublikowane wyniki rekrutacji do XXIV sesji SDiM. W gronie 460 Posłów znalazły się: Wiktoria Lewandowska i Małgorzata Majda, którym, jako jedynym z powiatu łęczyckiego, udało się uzyskać mandat poselski.

Dziewczyny przygotowywały się pod kierunkiem opiekuna, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie – p. Jolanty Kuropatwy. Temat tegorocznych obrad brzmi: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Każdy uczestnik tegorocznej sesji musiał wykonać projekt składający się z 6 etapów:

  1. Korzystając z literatury, prasy ogólnopolskiej i lokalnej z czasów II Rzeczypospolitej, archiwaliów i innych dostępnych źródeł należało wybrać postać, która została posłem w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. lub posłem na Sejm I kadencji w 1922 r. Następnie sporządzić biogram posła, uwzględniając jego wizję nowej Polski, rolę jaką odegrał dla małej, lokalnej i dużej Ojczyzny - Polski.
  2. Następnie trzeba było cofnąć się w czasie do momentu kampanii wyborczej z roku 1919 lub 1922. Poszukać, jak wyglądała w przypadku wybranego posła. W dalszej kolejności należało zaplanować kampanię wyborczą dla przyszłego posła, uwzględniając środki przekazu dostępne w latach 1918-1922.
  3. Realizacja pomysłu. Znalezienie i zaangażowanie sojuszników. Promocja projektu.
  4. Zbadanie stanu wiedzy społeczności lokalnej o wybranej postaci.
  5. Dokumentacja filmowa i fotograficzna.
  6. Ocena uczestnictwa w projekcie i realizacji zamierzeń.

Posłanki Wiktoria i Małgorzata wybrały postać Ignacego Kamińskiego. https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2018.nsf/details.xsp?documentId=CF9E43C0C8BC27A4C12582640033A95C

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Organizatorem przedsięwzięcia jest Sejm RP we współpracy z resortem edukacji narodowej. Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny, którego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. SDiM jest przygotowaniem do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym na zasadach demokratycznych.  

JK, WL, MM