Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Alicja Zarzycka–Durda powołana na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza

Decyzją Wójta Gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego powierzono stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej pani Alicji Zarzyckiej-Durdzie.

Pani Alicja Zarzycka-Durda, wieloletni pracownik gimnazjum w Topoli Królewskiej, pełni obowiązki dyrektora od dnia 1 listopada 2016 r. Funkcję tę, zgodnie z Zarządzeniem Nr 261/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31 października 2016 r., powierzono jej do 31 sierpnia 2017 r. Z kolei pani Alicja Zarzycka-Durda, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, na wicedyrektora powołała panią dr Iwonę Bartczak, która dotychczas pracowała na stanowisku nauczyciela języka polskiego.

Wyżej wymienione decyzje są konsekwencją rezygnacji dotychczasowej dyrektorki szkoły pani Jolanty Kuropatwy, która z końcem października br. przestała sprawować pieczę nad gimnazjum.

SD


Zarządzenie Wójta.pdf