Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Masz chore dziecko? Ta inicjatywa jest dla Ciebie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Łęczycy podejmuje inicjatywę zorganizowania dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyckiego wyjazdu grupowego mającego na celu poprawę stanu zdrowia i rehabilitację dzieci. W związku z tym zwraca się z prośbą o dokonanie rozeznania potrzeb w tym zakresie oraz skierowania informacji do zainteresowanych rodziców.

Poniżej przedstawione zostają propozycje kilku form rehabilitacji (zgodnie ze wskazaniami medycznymi)

Uzdrowisko leczenia szpitalnego (obejmuje dzieci w wieku od 3 do 18 lat, pobyt trwa 27 dni a jego koszt pokrywa NFZ)

 – klasyfikowane dzieci ze schorzeniami: choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, choroby ortopedyczno – urazowe, choroby układu nerwowego, otyłość

Turnus rehabilitacyjny – organizowane dla osób niepełnosprawnych: dysfunkcja narządu ruchu, słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia i inne

Pobyt trwa 14 dni i częściowo dofinansowany jest ze środków PEFRON, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez Zespół Orzekający.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższymi propozycjami, to prosimy o kontakt ze szkołą, najpóźniej do 14 listopada 2017 r. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pedagog szkolny p. Andrzej Łuczak. Do 15 listopada PCPR oczekuje od szkoły przybliżonej liczby osób zainteresowanych takim rodzajem rehabilitacji.

Przewidywany termin wyjazdu : lipiec sierpień 2018 r.

Miejsce: Ciechocinek

Opiekun towarzyszący dziecku pokrywa koszt własnego pobytu.