Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szkolny zespół wyśpiewał drugie miejsce

Pieśni patriotyczne od zawsze odgrywały szczególną rolę w życiu naszego narodu. Kiedyś podnosiły na duchu żołnierzy, dziś opowiadają młodszym pokoleniom o bohaterstwie i zwycięstwach swoich przodków. Szkolny zespół Pierożki kultywował tradycję poprzez udział w IV Edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej i wyśpiewał drugie miejsce.

Konkurs odbył się 21 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. Jego celem było popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją, obyczajami, a także uświadomienie roli wartości narodowych w życiu człowieka.

Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz interpretację wykonywanego utworu. W kategorii zespołów Pierożki zajęły drugie miejsce, natomiast w grupie solistów wyróżnienie otrzymała Sandra Gołuńska. Serdecznie gratulujemy!

MT