Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Forum Uczniów Województwa Łódzkiego

16 listopada zarząd Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wziął udział w Forum Uczniów Województwa Łódzkiego w Zespole Szkół Salezjańskich im. księdza Bosko w Łodzi.

Mieliśmy okazję wysłuchać dyskusji z udziałem zaproszonych gości, m.in. posła Rzeczypospolitej - Waldemara Budy i łódzkiego kuratora oświaty – dr. Grzegorza Wierzchowskiego, na temat roli samorządu uczniowskiego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Po panelu dyskusyjnym zostaliśmy podzieleniu na 7 grup, których zadaniem było przedyskutowanie przydzielonych tematów, np. „Innowacyjny lider w szkole”, „Młodzież kontra dorośli - jak przeżyć starcie pokoleń?” czy „Samorząd Uczniowski – realny wpływ na życie szkoły”.

Finałem forum było przedstawienie obserwacji i wniosków każdej grupy.

KW