Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Katarzyna Jasińska druga w regionalnym konkursie plastycznym

To kolejny w tym roku szkolnym sukces naszej uczennicy w konkursie plastycznym. Mowa tu o Katarzynie Jasińskiej z kl. II e (oddział gimnazjalny) Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej.

 

Kasia w swojej pracy plastycznej odniosła się do jednego z głównych założeń organizatora konkursu, którym był Oddział Regionalny KRUS wraz z placówkami terenowymi, i wykonała plakat ilustrujący zagrożenia wystepujące w gospodarstwie rolnym.

Konkurs był dwuetapowy. Na eliminacje szkolne zostało zgłoszonych kilka prac i to z nich wytypowano najciekawszą, którą zgłoszono do drugiego etapu - finałowego. – Jak się okazuje wybór był trafny – dodaje pedagog szkolny p. Andrzej Łuczak, jednocześnie opiekun plastyczny uczennicy.

Plakat Katarzyny znalazł uznanie w oczach jurorów, co przełożyło się jednocześnie na zajęcie II miejsca w regionie i otrzymanie dyplomu wraz z nagrodami rzeczowymi.