Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Literacka podróż ku wartościom!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie „Wychowanie przez czytanie - z książką  w świat wartości”, którego organizatorem była Fundacja „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

Program realizowany był w klasie VIIb pod kierunkiem p. Katarzyny Bednarek. Polegał na przeprowadzeniu zajęć, podczas których uczniowie poznali istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych. Literacką pomocą w nauczaniu wartości był zbiór opowiadań "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach".
Podsumowaniem programu było stworzenie przez grupy projektowe krótkiej prezentacji multimedialnej, przedstawiającej jedną dowolnie wybraną wartość. Grupa projektowa w składzie: Ania Królicka, Ania Ryk i Edyta Banasiak wybrała sprawiedliwość. Zobaczcie, jaki jest owoc ich pracy, klikając na prezentację.