Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Natalia i jej „SZLABAN NA RYZYKO”

Jak wykonać ciekawy komiks o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych? Z całą pewnością wie o tym Natalia Pysera z klasy III D, która została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego na komiks promujący założenia kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”. Komiks Natalki znalazł uznanie w oczach jurorów, którzy przyznali za jej pracę III miejsce.

– To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły, jak i samej uczennicy – dodaje opiekun plastyczny i szkolny koordynator konkursu p. Andrzej Łuczak.  A trzeba przyznać, że uczniowie musieli zmierzyć się z niełatwym tematem, jakim jest zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach drogowo – kolejowych oraz na samych terenach kolejowych.

Każda szkoła mogła wytypować tylko trzy komiksy, odnoszące się do założeń kampanii. Nasze gimnazjum reprezentowały prace: Mileny Olejniczak (IE), Matyldy Banasiak (II D) i Natalii Pysery (IIID), które stworzyły ciekawe historyjki obrazkowe. Dziewczyny w charakterystyczny dla siebie sposób wykonały interesujące komiksy, odnoszące się do głównego celu konkursu, który miały przybliżyć młodzieży zagrożenia wynikające z braku ostrożności na przejazdach drogowo – kolejowych i torowiskach, a także wzbudzić zainteresowanie zasadami właściwego zachowania się w tych miejscach.

Uroczystość podsumowująca założenia kampanii odbyła się W Warszawie, w gmachu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., gdzie z rąk wiceprezesa Zarządu PKP PLK S.A, Dyrektora ds. Eksploatacji p. Marka Olkiewicza oraz przedstawiciela partnera kampanii p. Kornelii Kozłowskiej z Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska S.A. laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy biorący udział w założeniach kampanii, których prace zostały zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu otrzymali pamiątkowe gadżety, a szkoła, z której pochodził laureat – urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG.

Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !