Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

ZAWODOWIEC 2017 – rozstrzygnięty!

„Wojewódzki konkurs „ZAWODOWIEC 2017” jest już za nami, a tegoroczna edycja okazała się wyjątkowo udana dla jednej z naszych uczennic” – mówi opiekun plastyczny p. Andrzej Łuczak. Szczęśliwą laureatką została Milena Olejniczak z kl. IE, która zajęła II miejsce w kategorii plakat.

W tym roku do konkursu przystąpiło 35 gimnazjów z województwa łódzkiego, a młodzież z poszczególnych szkół rywalizowała w czterech kategoriach: prezentacja medialna, plakat, fotografia i opowiadanie. Kilkoro naszych uczniów zgłosiło swoje prace w dwóch pierwszych kategoriach, pokazując główne założenia konkursu, jakim było zachęcenie gimnazjalistów, aby – być może po raz pierwszy – spojrzeli na swoją zawodową przyszłość i przedstawili wybrany przez siebie zawód, który chcieliby wykonywać w przyszłości lub uważają go za interesujący.

Gimnazjaliści, przygotowując prace nt. wybranego zawodu, oprócz walorów artystycznych i estetycznych,  poznawali również mocne i słabe strony poszczególnych profesji.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, gdzie laureaci poszczególnych kategorii odbierali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk organizatorów i honorowych gości, m.in. przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, dyrektorów, prezesów i wiceprezesów firm i instytucji, współpracujących z organizatorem konkursu. Cała uroczystość okraszona była słodkim poczęstunkiem, krótkimi przemowami zaproszonych gości oraz występem wokalnym, jednego z uczniów ZSP w Łodzi.

Organizatorom i jurorom dziękujemy z docenienia talentu Mileny, a samej laureatce życzymy dalszych sukcesów.