Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Tolerancja - dzień, tydzień, miesiąc, zawsze…

Na przełomie grudnia i stycznia w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka realizowany był projekt „Tolerancja-inny nie znaczy gorszy”. Organizatorkami projektu była p. Barbara Matczak-Tomes i p. Wioletta Banasik. W ramach projektu przeprowadzono konkurs literacki, którego celem było promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce-Aleksandra Śmiechowska 2F

II miejsce-Jan Chmielewski 2C

III miejsce- Weronika Niewiadomska 3B

IV miejsce(wyróżnienie)- Sandra Gołuńska 3E

Praca Aleksandry Śmiechowskiej została wyeksponowana na tablicy holu szkoły.

Organizatorki przeprowadziły w kilku oddziałach gimnazjalnych warsztaty na temat tolerancji. Dodatkowo wszystkie klasy gimnazjalne miały za zadanie wykonanie jednej litery. Z zebranych liter utworzono hasło „Tolerancja”, którym ozdobiono jedną ze ścian na szkolnym korytarzu.

  Wioletta Banasik