Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Informacja dla uczniów i rodziców

24 LUTEGO 2018r. (sobota) będziemy odpracowywać 2 maja (środa), który będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W sobotę będzie pracowała także stołówka szkolna.

Zajęcia odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

1. 8.15 - 8.55

2. 9.00 - 9.40

3. 9.50 - 10.30

4. 10.40 - 11.20

Długa przerwa - obiad - I tura

5. 11.40 - 12.20

Długa przerwa - obiad -II tura

6. 12.40 - 13.10

7. 13.15 - 13.50

Odwozy w tym dniu o godz. 13.50 

 24 marca 2018r. (sobota) będziemy odpracowywać 30 kwietnia (poniedziałek), który będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 7 kwietnia 2018r. (sobota) będziemy odpracowywać 4 maja (piątek), który będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.