Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

JEŚLI FERIE, TO TYLKO W SZWAJCARII!

Udało się to Damianowi Drzewieckiemu, uczniowi klasy III E, który spędził 2 tygodnie w Wiosce Dziecięcej Pestalozzi w miejscowości Trogen, położonej w północno- wschodniej części Szwajcarii w kantonie niemieckojęzycznym.

Dzięki Unii Polskich Federalistów na warsztaty integracyjne wyjechało z Polski 20 uczniów wieku 15- 16 lat. Wraz z młodzieżą z Serbii brali udział w zajęciach na temat dyskryminacji, przynależności narodowej i bogactwa kulturowego. Młodzi ludzie zwiedzili m.in. Berno, a na ulicach Sankt Gallen mogli podziwiać zakończenie karnawału. Damian chwali sobie pobyt w Szwajcarii i jest zadowolony z postępów w języku angielskim.

AB