Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gimnazjalistki z Topoli Królewskiej posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży

Kinga Witaszak i Julia Rodak oraz Martyna Królak i Faustyna Grzelak, uczennice Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej zostały posłankami na XXIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obrady odbędą się tradycyjnie 1 czerwca w Warszawie na Wiejskiej.

Dziewczyny, jako jedyne z powiatu łęczyckiego, znalazły się wśród 460 posłanek i posłów z całej Polski. Będą reprezentować województwo łódzkie  na sesji plenarnej, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Sejmu RP 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Organizatorem XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.
Tytuł tegorocznej sesji to Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Temat XXIII sesji SDiM nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744). Na podstawie jej przepisów obowiązkiem władz samorządowych jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące. By otrzymać mandat posła należało podjąć wyzwanie polegające na odnalezieniu w najbliższym otoczeniu miejsca, którego nazwa powinna zostać zmieniona zgodnie z przepisami ustawy. Należało je wskazać  i zaproponować nową nazwę odwołującą się do pamięci o bohaterze lokalnym. Można było również znaleźć takie miejsce, które nie ma jeszcze nazwy i nadać mu nową. Opis i dokumentację podjętych działań należało zamieścić na platformie internetowej. W województwie łódzkim o mandat posła ubiegało się 72 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ostatecznie mandaty posłów zdobyli uczniowie z 11 szkół. Gimnazjum w Topoli będą reprezentować dwa dwuosobowe zespoły. Ich prace można zobaczyć na platformie sdim.sejm.gov.pl. To nie pierwszy raz, kiedy topolanie zasiądą w ławach poselskich. Podobnie, jak w roku ubiegłym, uczennice pracowały pod kierunkiem i przy olbrzymim wsparciu nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie p. Jolanty Kuropatwy.

Kinga Witaszak, kl. IID