Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Targi Edukacyjne nie tylko dla uczniów!

Statystyki pokazują, że młodzi ludzie najchętniej konsultują swoje decyzje edukacyjno-zawodowe z rodzicami. Choć rodzice często nie doceniają swoich kompetencji w tej dziedzinie, to właśnie oni pełnią rolę pierwszych doradców zawodowych. Właśnie z myślą o rodzicach trzecioklasistów zorganizowano w naszej szkole targi edukacyjne.

W piątek, 5 maja br. swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łęczyckiego i kutnowskiego. Wśród nich znalazły się:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy,
  • Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Od godz. 15.00 przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych przekonywali zgromadzonych na sali rodziców do wyboru szkoły dla swoich dzieci. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego, ciekawe kierunki kształcenia, możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, zajęciach dodatkowych umożliwiających lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych i  zawodowych oraz kursy pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji to atuty, obok których trudno przejść obojętnie. Forma targów edukacyjnych sprzyjała indywidualnym rozmowom i dyskusjom na temat wyboru ścieżki kształcenia. Rodzice otrzymali garść niezbędnych informacji, jakie z pewnością przydadzą się przy planowaniu przyszłości i kariery zawodowej ich dzieci.

AM