Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Majówka promocją zdrowego stylu życia

20 maja 2017 r. w  Łęczycy, na boisku przy Liceum im. Kazimierza Wielkiego, odbyła się Majówka Zdrowia. Swoje stoiska promujące zdrowy styl życia miały na niej m. in. łęczyckie szkoły, łęczycka biblioteka i lokalni artyści.

Podczas majówki można było brać udział w warsztatach lepienia z gliny, nauczyć się zasad pierwszej pomocy oraz posłuchać śpiewu wokalistów z naszej okolicy. Jedną z atrakcji były konkursy wiedzy. Pierwszy z nich pod nazwą „Dziwne zioło – jak się nazywa?” polegał na rozpoznaniu roślin, które można znaleźć na łące. Wśród tych dobrze znanych, takich jak pokrzywa czy mniszek lekarski, znajdowały się również nieco trudniejsze, np. glistnik jaskółcze ziele.

Drugi konkurs „Co wiem o bioróżnorodności Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej?” polegał na rozwiązaniu testu o środowisku pradoliny. Pytania dotyczyły rodzajów zwierząt, roślin, a także tego, co zagraża bioróżnorodności. W obu konkursach pierwsze miejsca, dzięki przygotowaniu przez nauczycielkę biologii panią Bożenę Kuś, zajęła uczennica klasy IIIB Zuzanna Kubiak. Cenne nagrody (lornetka i stacja pogodowa) z pewnością pozwolą na dalsze obserwacje przyrody.

ZK