Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wiktoria liczy się w Polsce, bo umie liczyć. Swoje pieniądze

Wiktoria Lewandowska ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Topoli Królewskiej została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „LICZ SWOJE PIENIĄDZE”.

W dniach 5-11 kwietnia br. 80 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych realizujących program „Ekonomia na co dzień” brało udział w ogólnopolskim konkursie „Licz swoje pieniądze”. Był to internetowy konkurs sprawdzający wiedzę młodych ekonomistów z zakresu sporządzania budżetu (wpływy, wydatki, dochody, deficyt, nadwyżka), funkcji pieniądza, form oszczędzania oraz podstawowych praw konsumenta.

Z tak licznej grupy młodych speców od finansów zostało wyłonionych dwudziestu, którzy uzyskali najlepszy wynik w najkrótszym czasie. Wśród nich znalazła się uczennica kl. 2B, Wiktoria Lewandowska. Nagrodą w konkursie były kamery sportowe. Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie jest pani Agnieszka Wyrzykowska.