Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Mateusz wie, jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych

Mateusz Kowalczyk ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości został laureatem ogólnopolskiego internetowego konkursu ekonomicznego „Bezpieczne korzystanie z usług bankowych”. Konkurs zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ekonomia na co dzień”. Mateusz otrzymał dyplom i nagrodę w postaci kamery sportowej.

 

Celem konkursu była weryfikacja wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami, ukazanie konsekwencji podejmowanych decyzji oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy o finansach.

AW