Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

World Water Day w naszej szkole

Klasy IB i IIID przypomniały nam o tym, jak bezcennym dobrem jest woda, a działo się to z okazji Światowego Dnia Wody.

Dzień ten obchodzony jest od 1993 roku. Jedno z naszych haseł na ten i pozostałe dni roku brzmi: „Oszczędzaj wodę, wcale nam się nie przelewa”.

EG