Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady? – debata w Sejmie RP z udziałem reprezentantów Miłoszówki

Powszechnie mówi się, że młodzież w XXI w. stała się bierna wobec zachodzących zmian w społeczeństwie, znudzona polityką, niegotowa podjąć odpowiedzialności za Polskę… Ten stereotyp obalili uczestnicy sejmowej konferencji dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowych Rad Gmin i Miast. Takiej okazji nie mogła przegapić Młodzieżowa Rada Gminy Łęczyca, która mimo krótkiego stażu chce dorównywać najlepszym wzorcom.

Przewodnicząca MRG Łęczyca Lidia Majda razem z radną Katarzyną Oleską i p. Marcinem Toberem udział w debacie poprzedzili zwiedzaniem gmachu Sejmu RP. Po zbadaniu tajemnic ław poselskich topolscy aktywiści zajęli miejsca w parlamentarnej Sali Kolumnowej, otoczeni gronem znamienitych pedagogów i polityków z całego kraju. Jako pierwsza głos zabrała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. – Byłam samorządowcem i bardzo ceniłam sobie współpracę z młodzieżą. Fantastycznie sprawdzacie się na przykład przy obywatelskich projektach budżetowych, kiedy angażujecie w sposób realny i rzeczywisty grupy, które budują, inwestują i zarządzają różnego rodzaju przedsięwzięciami. Chcielibyśmy, aby każda wasza działalność była działalnością systematyczną – podkreślała zwierzchniczka MEN. Głos zabrała również szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, która w imieniu pierwszej damy Agaty Kornhauser – Dudy zadeklarowała poparcie głowy państwa dla młodzieży angażującej się w działania na rzecz społeczeństwa oraz wyraziła gotowość do podjęcia próby spotkań i współpracy na linii prezydent – młodzież.

Panie minister towarzyszyły młodym radnym również podczas debaty na temat funkcjonowania MRG i MRM. Później wzięto pod lupę działalność dwóch najaktywniejszych Młodzieżowych Rad w Polsce – MRM Lublin i MRM Wąchock, a w ramach podsumowania przybyli goście opracowali ,,mapę drogową”, czyli plan na dalsze rozwijanie działalności młodzieżowych rad. Po zakończonej konferencji na uczestników czekały drobne upominki oraz słodki poczęstunek. Organizatorem spotkania był Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Teraz zdobytą wiedzę należy przenieść na grunt szkoły i gminy, co na pewno nie będzie problemem dla radnych MRG Łęczyca. Kto wie, może w przyszłości to właśnie ich działaniami będą się inspirować młodzieżowe rady z całej Polski?

Tekst: Lidia Majda

Foto: Marcin Tober