Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zachęcamy do głosowania

Zachęcamy do głosowania na zadanie PN 103 "Kultura łączy pokolenia-łódzkie bez barier" w ramach budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego.

Projekt dotyczy cyklicznych wyjazdów do łódzkich teatrów i filharmonii - raz w miesiącu w roku 2018. Każdy wyjazd będzie obejmował grupę 150 osób zamieszkujących gminy wiejskie powiatu łęczyckiego. Preferowany przedział wiekowy uczestników to 9-15 lat, przewidziano także możliwość wyjazdu z rodzicami lub dziadkami. Aby projekt był dopuszczony do realizacji, musi zdobyć jak największą liczbę głosów.
Głosować można online lub w formie papierowej.
W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego - również dzieci bez względu na wiek. 
Oddaj swój głos!!!