Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gala wręczenia nagród finalistom VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie”

Dnia 11 października 2017 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród finalistom VI edycji Ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie”, w której uczestniczyła młodzież naszej szkoły pod nazwą „Ekomaniacy”. Opiekunem zespołu była pani Magdalena Jasiaczek, a w skład zespołu wchodzili: Marietta Tracz, Zuzanna Kluska, Patrycja Wiktorska, Bartosz Kupisz, Jakub Szymczak, Damian Gabrysiak, Maciej Lickowski, Agata Mikołajczyk i Łukasz Mielcarek.

Projekt składał się z dwóch etapów: pierwszy – przygotowawczy. Polegał na powołaniu 10-osobowego zespołu, zdobyciu wiedzy o ekologicznej żywności oraz wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Drugi etap polegał na organizacji Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.

Zespół „Ekomaniacy” zdobył wyróżnienie w etapie Festyn Zdrowia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 506 szkół z całej Polski, było zaangażowanych 3,5 tys. uczniów i nauczycieli oraz 60 tys. ludzi miało możliwość aktywnego uczestnictwa i dobrej zabawy podczas festynów. 
 

Patroni honorowi całego przedsięwzięcia to: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego oraz Rzecznik Praw Dziecka. Głównym organizatorem konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

MJ