Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

„Antynarkotykowa profilaktyka lokalna” – szkolenie dla nauczycieli

W poniedziałek, 23 października 2017 r., w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej odbyło się szkolenie dla nauczycieli, które zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzący spotkanie p. Aleksander Szczepański - emerytowany funkcjonariusz policji, specjalizujący się w problematyce przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnień w przystępny sposób poruszył problem narkotyków i szeroko rozumianych dopalaczy. Podczas szkolenia zaprezentowany został przegląd, prezentacja oraz opis działania najpopularniejszych środków psychoaktywnych i środków narkotycznych, w tym nowinek, takich jak: e – drugs czy smart drugs. Poruszone zostały również zagadnienia prawne, skuteczność profilaktyki wewnątrzszkolnej i interwencji czy zasady współpracy na linii rodzic – szkoła. Uczestnikom zaprezentowano także walizkę edukacyjną z atrapami środków psychoaktywnych oraz narkogoogle. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 nauczycieli oraz specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze wszystkich szkół Gminy Łęczyca.