Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Smog groźniejszy niż smok

 

W dniach 2-5 października obyły się w naszej szkole warsztaty “Smog groźniejszy niż smok”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych. Owe przedsięwzięcie zapoczątkowało realizację projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminę Łęczyca - „Powietrze szanujesz, zdrowie zyskujesz” .

W XXI wieku coraz częściej słyszymy o tematach związanych z ochroną środowiska oraz wpływem zanieczyszczeń na życie i funkcjonowanie ludzi na Ziemi. Liczne kampanie społeczne, szczyty klimatyczne, działania proekologiczne podejmowane przez organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych państw czy zwykłych obywateli mają na celu podnosić świadomość ekologiczną przyszłych pokoleń.

Szczególnie doniosłe znaczenie działania takie zyskują wśród dzieci. To one w przyszłości będą kształtować politykę ekologiczną organizacji międzynarodowych, państw czy lokalnych społeczności. Dlatego tak ważne jest organizowanie licznych warsztatów ekologicznych mających, zgodnie z oświeceniowym mottem „bawiąc, uczyć”, zachęcać najmłodszych do poznawania tajników ochrony środowiska.

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej chętnie włącza się w tego typu działania. W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach ekologicznych. Zajęcia prowadzone były przez pracownika ośrodka edukacyjnego  „Świat Przygód” w Łodzi, podczas których uczestnicy mogli poznać informacje na temat sytuacji ekologicznej na świecie na przykładzie Polski oraz Chin, a także smogu i jego wpływu na nasze życie. Zachętą dla najmłodszych były liczne doświadczenia i pokazy.  Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczniowie dowiedzieli się, że działanie każdego człowieka ma wpływ na wspólne środowisko, w którym żyjemy. Dlatego tak ważne jest szanowanie i dbanie o wspólne dziedzictwo ludzkości, jakim jest Ziemia. Mamy nadzieję na możliwość uczestnictwa w takich przedsięwzięciach w przyszłości.

     

       

Więcej...