Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wyłoniono laureatów konkursu z profilaktyki uzależnień

Rozstrzygnięto wrześniowy konkurs literacki pt. „Dlaczego prawo zabrania sprzedaży alkoholu nieletnim?”Kolejno od lewej: Maria Nitecka, Magdalena Borszyńska i Mateusz Jakubowski, który został zorganizowany przez pedagoga szkolnego we współpracy z Międzyszkolnym Centrum Informacji i polonistami w ramach działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. 

Konkurs został zdominowany przez uczniów klas pierwszych, którzy wypowiadali się w różnych formach pisarskich; jedni tworzyli opowiadania, inni reportaże, jeszcze inni redagowaJury konkursoweli teksty paranaukowe.

Jury najbardziej przypadł do gustu tekst „Przyjaciółka gorzałka” Magdaleny Borszyńskiej z ID. Ponadto przyznało ono drugie miejsce Marii Niteckiej z IB, a trzecie – Mateuszowi Jakubowskiemu z ID. Laureatom gratulujemy!