Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zmierzyliśmy się z poważną matematyką

To była doskonała okazja, by sprawdzić się w warunkach egzaminu  zewnętrznego z matematyki. Egzamin gimnazjalny bowiem już niebawem!

3 października br. wzięliśmy udział w zawodach pierwszego stopnia IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG). Nasze gimnazjum reprezentowała 21-osobowa grupa uczniów. Pieczę nad całością trzymała pani Wioletta Łuczak, szkolny koordynator OMG.  Uczestnicy pierwszego etapu konkursu zmierzyli się z zadaniami o bardzo wysokim poziomie trudności. – Średnio się widzę – przyznaje skromnie Sebastian Gmerek z kl. IIIF, który – jak ze wstępnych ustaleń wynika – dość dobrze poradził sobie z testem. Nieoficjalne źródła podają jednak, że najlepiej z całej grupy wypadł Konrad Bratosiewicz z IIB.

Teraz z kolei odbywa się etap korespondencyjny OMG. Uczniowie zmagają się z siedmioma zadaniami, które należy rozwiązać najpóźniej do 21 października br. Zadania te zostaną wysłane do Komitetu Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, który dokona ich sprawdzenia. Najlepsi spośród uczestników zostaną zakwalifikowani do następnego etapu olimpiady. Oficjalne wyniki poznamy na przełomie listopada i grudnia br.

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Finalistom i laureatom OMG przysługują liczne przywileje związane z egzaminem gimnazjalnym i z rekrutacją do szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (suave)