Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zdominowaliśmy Hubertusa

W sobotę, 12 października br., członkowie Szkolnego Koła PTTK wzięli dział w obchodach dnia św. Huberta w Łęczycy. Pod opieką pań Bożeny Kuś i Aleksandry Bednarskiej udali się na warsztaty mikologiczne, wzięli udział w  konkursie merytorycznym na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, rozpoznawali znaki ekologiczne, mogli również wyplatać wianki z wikliny, czerpać papier oraz podziwiać psy myśliwskie i ptaki drapieżne.

Z dumą informujemy, że Natalia Kacprowicz z kl. III a zajęła I miejsce w konkursie merytorycznym dotyczącym rozpoznawania znaków ekologicznych. Pierwszym miejscem w konkursie o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym może pochwalić się również Katarzyna Pilichowska z kl. II e. Z kolei Krzysztof Frontczak z tej samej klasy wykonał lęgownik, który został najwyżej oceniony przez jury.

(alejandra)