Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Bezpieczna praca w gospodarstwie. Szkolenie dla gimnazjalistów

29 września 2016 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w szkoleniu pt. „Bezpieczna praca i zabawa w gospodarstwie rolnym”. Organizatorem szkolenia, które przeprowadził p. Radosław Janicki, była Placówka Terenowa KRUS w Łęczycy.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Gimnazjum im. Cz. Miłosza, uczniowie poznawali zasady funkcjonowania i zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prowadzący opowiadał o miejscach, sytuacjach i okolicznościach stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców wsi. Omówił najczęściej występujące wypadki oraz wskazał na konieczność bezpiecznych zachowań dzieci i dorosłych.

Wystąpienie p. Janickiego zostało wzbogacone prezentacją multimedialną. Uczniowie skorzystali również z możliwości zadawania pytań. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kalendarze.

RK