Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Otrzymały nagrody z rąk wójta Rogozińskiego

Matylda Banasiak, Julia Pachlińska, Wiktoria Raj, Zuzanna Drzewiecka, Wiktoria Baras i Magdalena Olczyk, podczas inauguracji nowego roku szkolnego, otrzymały z rąk wójta Gminy Łęczyca p. Jacka Rogozińskiego pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

A wszystko dlatego, że dziewczęta zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” zorganizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który mógłby zostać naszym przyjacielem – mówi opiekun plastyczny p. Andrzej Łuczak.

Do konkursu zgłoszono z naszego gimnazjum blisko 20 najciekawszych prac plastycznych spełniających regulaminowe wymogi, a z całego kraju – wiele tysięcy. Konkurencja była zatem bardzo duża. Tym bardziej cieszy fakt, że jury dostrzegło walory artystyczne wytworów plastycznych naszych uczennic.

Szczególne uznanie w oczach komisji konkursowej znalazła Wiktoria Baras, uczennica kl. II B (oddział gimnazjalny) Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, która podczas uroczystego finału kampanii otrzyma w październiku 2017 r., w Centrum Olimpijskim w Warszawie, nagrodę główną w postaci bezprzewodowego zestawu muzycznego.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.