Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Marysia potrafi pięknie „opowiedzieć ojczyznę”

Maria Turkowska z klasy IIB Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej prezentacją zatytułowaną „Historia w opowieści drzew zaklęta” w powiatowych eliminacjach XLII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej wywalczyła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Tym samym dziewczynka zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.

Wystąpienie Marysi w dniu 21 września 2017 r. oceniało profesjonalne jury w składzie Aneta Pucek – dyrektor MPBP w Łęczycy – przewodnicząca; Bogusława Jankowska – kierownik Filii PBW w Łęczycy; Olga Kurowska – dyrektor Domu Kultury w Łęczycy; Janusz Urbański – członek Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy.

Konkurs organizowany był przez Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w ramach projektu „Podróże po regałach". Dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marysi gratulujemy. Przed nią i jej opiekunką, p. Barbarą Doniak, teraz czas wytężonych przygotowań.