Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Półka „do wymiany”

Przeczytałeś, nie wyrzucaj jej ani nie oddawaj na makulaturę. Kogo? Czego? Książki.

W miniony piątek uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka z oddziałów gimnazjalnych zapoczątkowali akcję pod hasłem „Poczytaj mnie, przyjacielu”. Nie ma tu rzecz jasna błędu w użyciu zaimków (mnie zamiast mi). To raczej gra językowa nawiązująca do ogólnopolskiej akcji „Poczytaj mi, przyjacielu”. A cel tego przedsięwzięcia jest następujący: niech młodzież wymienia się swoimi gustami czytelniczymi, prezentuje i jednocześnie poleca książki, które jej zdaniem warto przeczytać.

Grupa projektowa wywodząca się z IIB, pod opieką Barbary i Sławomira Doniaków, ustawiając półkę do tzw. wymiany na dolnym korytarzu, nieopodal wejścia do biblioteki, chce w ten sposób zainteresować młodych ludzi czytelnictwem.

A zatem włączmy się w to szlachetne przedsięwzięcie. Niech półka żyje dzięki nam wszystkim.

Małgosia podpisuje regulamin