Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nowy rok szkolny z wojewodą i kuratoremInauguracja roku szkolnegoMimo iż dźwięk dzwonka zabrzmiał tradycyjnie, nieco inaczej niż zwykle wyglądało dziś otwarcie nowego roku szkolnego w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, a to za sprawą Kuratora Oświaty w Łodzi, Jana Kamińskiego, który podjął decyzję, by rok szkolny 2013/2014 w placówkach oświatowych województ
wa łódzkiego zainaugurować właśnie w Topoli Królewskiej.

 Wojewódzką inaugurację nowego roku szkolnego zapoczątkowała msza celebrowana przez ks. bpa Józefa Zawitkowskiego, który trzynaście lat temu poświęcił kamień węgielny pod budowę gimnazjum. Następnie wszyscy uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali do szkoły. Zaproszeni goście: posłowie, duchowieństwo, władze województwa oraz powiatu, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty i OKE, służb mundurowych województwa łódzkiego, a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu zasiedli wraz z młodzieżą na sali gimnastycznej.

   Zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Łęczyca, Andrzej Wdowiak, który w swym wystąpieniu odniósł się do historii gminy i gimnazjum. Podkreślił, że od początku jego działalności samorząd inwestował w edukację. – Udało nam się podnieść na wysoki poziom oświatę, udało nam się zdobyć różne laury, aż po laury na poziomie krajowym – mówił Wdowiak. – Gimnazjum, w którym tu dziś jesteśmy, to szkoła sukcesu. Jestem tego świadomy i chciałbym, żeby tak zostało – dodał.

   Łódzki Kurator Oświaty z kolei, przemawiając do zgromadzonych, wyraził zadowolenie, że inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbywa się w Topoli Królewskiej, w tej szkole, która jest znana z bardzo dobrych wyników w nauczaniu. – Jest to szkoła przedsiębiorcza, szkoła o zacięciu artystycznym, realizująca szereg projektów międzynarodowych. Jest tu prowadzona bardzo rozsądna polityka oświatowa, która za priorytet swojej, można powiedzieć, filozofii, uważa edukację. Filozofii, która oświatę i edukację uważa za ważny kapitał na przyszłość – mówił dr Jan Kamiński, dziękując wójtowi i samorządowi za mądrą politykę oświatową.

   – Dzieci nie są kosztem, są inwestycją. Ważne jest, by młodzieży przekazać nie tylko wiedzę, umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią, ale przede wszystkim, by nauczyć ją, że technologia ma służyć ludzkości – starała się przekazać w dalszej części uroczystości Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki.

   Na koniec zabrała głos Dyrektor Gimnazjum, Jolanta Kuropatwa, która zwracając się do zebranych, podzieliła się emocjami towarzyszącymi zwykle w takich okolicznościach. Oprócz smutku, niepewności i radości wymieniła jeszcze dumę. Dumę wynikającą z faktu, że to właśnie tu, w małej miejscowości, odbywa się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Dyrektor podziękowała pani wojewodzie i panu kuratorowi za to szczególne wyróżnienie. Podkreśliła wagę samorządu lokalnego w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży. Zwróciła również uwagę na ogrom pracy uczniów i nauczycieli tej szkoły, wymieniając najważniejsze jej sukcesy. – Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać – przekonywała, życząc wszystkim u progu nowego roku szkolnego tej prostej wiary.

   Bardzo wyrazistym i niespotykanym w dzisiejszych zelektronizowanych czasach akcentem był kolejny moment uroczystości. Prześwietna trójka w osobach: Wojewody, Kuratora i Wójta za pomocą niemałych rozmiarów tradycyjnego dzwonka z emblematami naszej Miłoszówki dokonała symbolicznego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

   W uroczystości mieli też swój udział młodzi ludzie. Najpierw obdarowali wójta Andrzeja Wdowiaka statuetką wyobrażającą symboliczny kaganek oświaty w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w działalność edukacyjną i opiekę nad naszą placówką, a potem pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Kubiak, Marty Miarki i Marcina Tobera, zaprezentowali niezwykle interesujący i oryginalny spektakl. Ich przedstawienie oparte było na koncepcji szkoły uczącej wartości. Mówiło o poszukiwaniu pasji w życiu, odkrywaniu człowieczeństwa dzięki wartościom. Całość wywarła niemałe wrażenie na przybyłych gościach i społeczności szkolnej.

   Dzisiaj blisko 400 tys. dzieci i młodzieży z ponad 1000 placówek województwa łódzkiego poszło do szkół. Naukę w naszym gimnazjum natomiast rozpoczęło 359 uczniów, którzy utworzyli 16 oddziałów: sześć klas trzecich, pięć drugich i pięć pierwszych.