Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Czego rodzice oczekują od szkoły?

Zebranie z rodzicami, które miało miejsce 11 września br., było okazją do przeprowadzenia ankiety. Badaniem zostali objęci rodzice świeżo upieczonych gimnazjalistów, czyli naszych pierwszaków. Opinie tych pierwszych są szczególnie ważne dla władz gimnazjum, bo pozwalają im odpowiednio planować pracę szkoły.

   W ankiecie, która służy m.in. celom ewaluacyjnym, respondenci wypowiadali się w dwóch kwestiach: nauczania oraz wychowania i opieki. W pierwszym obszarze rodzice naszych podopiecznych uznali za najważniejsze dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej (78 głosów), na drugim miejscu – postawili na znajomość języków obcych (61 głosów). Nieco mniejszym uznaniem cieszyło się opanowanie podstawy programowej (50 głosów). Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych uplasowała się natomiast na IV miejscu ankiety (35 głosów). Wygląda na to, że to ostatnie zagadnienie stało się niejako oczywistością, pewnego rodzaju normą, która nie leży już w sferze oczekiwań czy poważniejszych życzeń.

   A jak kształtują się oczekiwania rodziców w zakresie wychowania i opieki? Otóż za najważniejsze w tym miejscu respondenci uznali zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa (64 głosy). Prawie na równi potraktowali umiejętność współpracy w zespole (60 głosów). Z kolei przestrzeganie przepisów i norm było istotne dla 44 ankietowanych. Co ciekawe, jeden z rodziców miał jeszcze inne oczekiwania w tym obszarze, ale nie pokusił się o ich sprecyzowanie.

   Bliższe spojrzenie na szczegółowe wyniki w poszczególnych klasach pozwala dostrzec interesujące rozbieżności. Nie we wszystkich kwestiach rodzice byli zgodni. I tak np. w klasach IC i IE położono nacisk na współpracę w zespole, drugorzędną kwestią stała się sprawa bezpieczeństwa. Na trzecim miejscu dopiero uplasowało się przestrzeganie norm, które w klasie IE okazało się zupełnie niepopularne (tylko dwa głosy). Ale co najciekawsze – wartość ta znalazła najwyższe uznanie wśród rodziców klasy ID.

   Rozwijanie zainteresowań, zajęcia dodatkowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy wakacyjne i w czasie ferii to inne dezyderaty formułowane przez respondentów. Zupełnym zaskoczeniem okazało się życzenie jednego z rodziców dotyczące możliwości dokonywania opłat za obiady drogą elektroniczną. Wiele z tych życzeń szkoła spełnia na bieżąco. A czy z tym ostatnim sobie poradzi? Być może tak. Ale czy warto sprowadzać kontakty rodzica ze szkołą tylko do internetu? To już inna sprawa.

   W ankiecie wzięło udział 81 respondentów. – Badania wyznaczają kierunki naszych działań. Pozwalają nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów – podkreśla Agnieszka Modlińska, wicedyrektor gimnazjum. – Pozwalają ponadto rozeznać się w sprawach wychowawczych – dodaje. (suave)