Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Sukces naszych krasomówców

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć Ojczyznę”, które odbyły się w czwartek, 26 września br., w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy, zostały zdominowane przez naszą młodzież.

   Podopieczne pań Agnieszki Modlińskiej i Iwony Bartczak z powodzeniem wystartowały w konkursie i przywiozły do szkoły dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe. I tak Natalia Drzewiecka zajęła I miejsce, z kolei Eliza Kwiatkowska moKolejno od lewej: Dagmara, Natalia i Elizaże pochwalić się trzecią lokatą, a Dagmara Sobczak – wyróżnieniem. Pierwsza z nich tematem swego występu uczyniła historię z życia św. Faustyny Kowalskiej, dwie kolejne zajęły się postacią biegunowo inną – diabłem Borutą.

   W eliminacjach wojewódzkich w Uniejowie reprezentować powiat i jednocześnie nasze gimnazjum będzie oczywiście Natalia. – Wiem, gdzie popełniłam błędy. Poza tym mam świadomość, co muszę jeszcze zrobić na kolejny etap – tłumaczy laureatka.  Liczymy, że miasteczko nad Wartą, znane z ciepłych wód, będzie dla niej szczęśliwe.

   Celem tego konkursu jest rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, a także zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego. Organizatorem przedsięwzięcia jest PTTK „Ziemi Łęczyckiej” Oddział w Łęczycy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. (suave)