Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Rola nauczyciela w kontekście integracji multimediów z edukacją

Rozwój w dziedzinie informatyki stwarza ogromne możliwości dostępu do różnego rodzaju informacji na całym świecie. W szkołach znajduje się też coraz więcej sprzętu komputerowego, w większości przypadków podłączonego do Internetu. Pojawia się też mnóstwo programów multimedialnych, które coraz częściej zastępują dotychczasowe, często tradycyjne metody pracy. Dlatego nauczyciel staje przed kolejnym wyzwaniem, które nie pozwala mu tkwić w miejscu, a wyznacza kolejny kierunek jego rozwoju: oswojenie się z nowoczesnymi urządzeniami, dalej opanowanie techniki posługiwania się nimi, by mogły się stać użytecznym narzędziem pracy. Download this file (Rola.pdf)

Opracował mgr Sławomir Doniak

Rola wychowawcy w tworzeniu udanego zespołu - Planowanie pracy wychowawczej

Wychowanie jest procesem długotrwałym służącym rozwijaniu u uczniów sfer osobowości, poczucia odpowiedzialności i planowania własnej drogi życiowej. Istotnym dla wychowania jest pomaganie uczniom, na każdym etapie rozwoju, w znalezieniu swojego miejsca w życiu i czerpania satysfakcji z właściwych wyborów. Rozwój człowieka jest zjawiskiem naturalnym i samoistnym. Przebiega niezależnie od książkowych definicji, opisów czy interpretacji. Nauczyciel, towarzysząc uczniowi w procesie... Download this file (rola_wych.pdf)

Opracowała mgr Barbara Doniak

„Bezpieczny w sieci” - program profilaktyczny, którego celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sieci

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata, ułatwia naukę i pracę ale może być również niebezpieczny. Szczególnie narażone na negatywne treści zamieszczane na stronach WWW są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.
        Internet to system składający się z wielu elementów, które są ze sobą powiązane. Pierwszym podstawowym elementem Internetu jest sieć komputerów, do której może się włączyć każdy, kto takie urządzenie posiada. Połączenie to daje ogromne możliwości, zapewnia rozmaite typy komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Drugim ważnym elementem Internetu są użytkownicy Sieci. To oni wpływają na jej wygląd i sposoby, w jaki się ją wykorzystuje. Trzecim istotnym elementem Internetu jest wszystko to, co w nim robią użytkownicy, czyli zasoby.... Download this file (bezpieczny_w_sieci.pdf)

Opracowała mgr Marta Kowalczyk

Recenzja - „MEN o programie wychowawczym szkoły” seria „Biblioteczka Reformy”.

Wśród propozycji ukazujących się na naszym rynku księgarskim, dotyczących reformy systemu oświaty w Polsce pojawiła się seria Biblioteczka Reformy redagowana i wydawana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kolejne zeszyty ukazujące się na przełomie lat 1998 - 2001 okazały się świetną pomocą dla nauczycieli podczas ich pierwszych kroków stawianych przy wprowadzaniu reformy... Download this file (recenzja.pdf)

Opracowała mgr Barbara Doniak

Błędy w konstrukcjach zawierających imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego

        Wypowiedzenia złożone z równoważnikiem imiesłowowym uczniowie poznają w klasie pierwszej bądź drugiej gimnazjum, jednak od samego początku mają wiele kłopotów z przyswojeniem tego typu konstrukcji. Problemy teoretyczne dotyczące imiesłowowych równoważników zdania są na ogół niezbyt złożone na tym poziomie nauczania. Nie idzie to zatem w parze z faktycznym ich użyciem w praktyce, bowiem zakres stosowania konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym jest szerszy od proponowanego w podręcznikach szkolnych. 
        Na początek jednak przybliżę owo zagadnienie. Otóż jest to swoisty rodzaj równoważnika, którego centrum stanowi imiesłów przysłówkowy (współczesny na – ąc lub uprzedni na –wszy, –łszy)... Download this file (Bledy.pdf)

Opracował mgr Sławomir Doniak